Termeni și condiții

Operatorul DANIELA STILL S.R.L.  respecta confidentialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care noi le prelucram si le stocam sunt:
numele si prenumele, adresa de domiciliu, datele din cartea de identitate ( seria, numarul, unitatea emitenta si data emiterii), codul numeric personal, adresa de e-mail, numarul de telefon.
Scopul in care le prelucram este acela pentru a putea beneficia de activitati de cazare si restaurant, activitati ale marketingului direct, activitati de promovare informare turistica, precum si pentru
activitati de statistica.

Aveti dreptul de “a fi uitat”

Puteti solicita să nu mai utilizăm datele dumneavoastră trimitand o notificare la adresa de mail rezervari@roua-voronetului.ro  (in conditie legislatiei in vigoare)

Societatea DANIELA STILL S.R.L.prelucreaza datele pe care ni le transmiteti si răspunde de confidentialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislatia aplicabilă.

Datele de identificare ale societatii noastre sunt:
DANIELA STILL S.R.L.  cu sediul social in Sediul: Str. Voronet, Nr. 8 BIS, Gura Humorului,  Judetul Suceava, înregistrată la registrul comerţului /autorităţile administraţiei publice din SV, sub numărul J33/487/2001, cod unic (cod fiscal) RO14225046, reprezentată legal prin Daniela Horga

Datele cu caracter personal vor putea fi folosite numai in scopul in care au fost colectate, iar daca este nevoie de prelucrarea intr-un scop nou sau incompatibil cu cel initial, persoana fizica vizata va trebui informata in acest sens, si daca este cazul isi va manifesta din nou consimtamantul pentru noua prelucrare.

DANIELA STILL S.R.L.. nu va prelua date cu caracter personal in mod excesiv, ci doar acele date care sunt absolut necesare in vederea atingerii scopului operatorului si a respectarii legislatiei din domeniul fiscal, comercial.

In cazul activitatilor online se va obtine un consimtamant in format electronic. Nicio persoana nu va putea beneficia de serviciile online ale societatii fara consimtamantul liber exprimat pe pagina online.

In ceea ce priveste activitatile de marketing direct, rezervari online, persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal.
Deasemenea, tot in acest scop, la solicitarea in scris a persoanei vizate datele cu caracter personal se vor sterge iar acea persoana nu va mai beneficia de comunicarile comerciale.
Potrivit Regulamentului UE nr. 2016/679 prin “prelucrare” se intelege orice operatiune ori set de operatiuni  efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea. Ca urmare, simpla stocare a datelor cu caracter personal reprezinta “prelucrare.”

Stocarea datelor
Datele pe care le preluam de la dumneavoastră sunt stocate în evidentele noastre, acestea nu se transmit catre terte persoane si nici in alte tari (cu exceptia institutiilor publice in conditiile legii).

Perioada de stocare a datelor esteconform normelor legale in vigoare.
Puteti avea oricand acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, in conditiile legislatiei în vigoare.

Accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal este efectuat numai de o persoană împuternicită de către operatorul de date cu caracter personal si care va prelucra datele cu caracter personal.

Nu transmitem, nu vindem si nu cedăm tertilor datele dumneavoastră în scopuri de marketing Datele transmise unor terti sunt utilizate numai pentru a vă oferi serviciile noastre.

Temeiul legal pentru prelucrare
Regulamentul (UE) 2016/679, Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004.

Preluare si stocare imagini video
Spatiile comune din unitatea de cazare (receptia, holurile, restaurantul, terasele si parcarea) sunt supravegheate video, scopul fiind acela al asigurarii securitatii dvs.
Imaginile video preluate prin camerele de supraveghere sunt stocate timp de 30 zile calendaristice dupa care sunt sterse automat.

Care sunt drepturile dumneavoastră?
Dreptul la acces:
Aveti dreptul de a solicita informatii cu privire la datele cu caracter personal pe care le detinem despre  dumneavoastră. Puteti contacta operatorul care vă va furniza datele cu caracter personal prin e-mail la adresa rezervari@roua-voronetului.ro.

Dreptul la portabilitate aveti dreptul să obtineti transferul unei copii a datelor dumneavoastră într-un format structurat folosit în mod frecvent si prelucrabile automat către dumneavoastră sau către o altă parte. Aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ai trimis.

Dreptul la rectificare:
Aveti dreptul să solicitati rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete.

Dreptul la stergerea datelor:
Aveti dreptul să stergeti oricând orice date cu caracter personal prelucrate de operator, cu exceptia următoarelor situatii: dacă ati beneficiat de serviciile de cazare si restaurant, vă vom păstra datele cu caracter personal în legătură cu tranzactia dumneavoastră conform legislatiei in domeniu.

Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim:
Aveti dreptul să vă opuneti prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal bazate pe interesul legitim si noi nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.

Dreptul dumneavoastră de a vă opune marketingului direct:
Aveti dreptul să vă opuneti marketingului direct, inclusiv analizei profilului în scopuri de marketing direct.

Vă puteti dezabona de la marketingul direct.

Cum vă puteti exercita drepturile?

Acordăm o importantă deosebită protectiei datelor cu caracter personal si, prin urmare, avem personal dedicat serviciilor de asistentă pentru clienti care vă gestionează solicitările în legătură cu drepturile dvs. mentionate mai sus. Personalul nostru vă stă la dispoztie întotdeauna la adresa rezervari@roua-voronetului.ro.

Responsabilul cu protectia datelor:
Am desemnat un responsabil de protectia datelor pentru a ne asigura în permanentă că prelucrăm datele cu caracter personal într-o manieră deschisă, precisă si legală. Puteti contacta responsabilul cu protectia datelor la adresa rezervari@roua-voronetului.ro mentionând “in atentia DPO” în subiectul mesajului.

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere:
Dacă sunteti de părere că societatea DANIELA STILL S.R.L. vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect, ne puteti contacta. De asemenea, aveti dreptul să adresati o plângere autoritătii de supraveghere.

Actualizări ale Notificării de confidentialitate:
Ne rezervam drepul de a actualiza ori de cate ori este necesar notificarea de confidentialitate a datelor cu caracter personal cu privire la scopul prelucrarii, identitatea operatorului, durata de stocare a datelor, drepturile dumneavoastra, etc.

Scroll to Top